SPECJALIZACJE

Prawo Nowych Technologii

Kancelaria świadczy pomoc z zakresu prawa nowych technologii, w tym w szczególności:

 • Doradztwa w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Przygotowanie umów licencyjnych, umów przenoszących autorskie prawa majątkowe;
 • Przygotowywanie umów wdrożeniowych;
 • Przygotowywanie umów handlowych;

Restrukturyzacja

Kancelaria świadczy pomoc prawną w restrukturyzacji zadłużenia, prowadzenia negocjacji z Wierzycielami, przygotowywaniem propozycji spłaty zadłużenia.

Obsługa Przedsiębiorców

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców, w tym w szczególności:

 • Reprezentowanie w toku postępowań sądowych i administracyjnych;
 • Doradztwo w zawiązywaniu spółek, dokonywania zmian w organach spółek;
 • Przeprowadzania transakcji łączenia, przejmowania spółek;
 • Przeprowadzenia badania spółek (due diligance);
 • Kompleksowa ocena wpływu projektowanych zmian prawnych i regulacji wewnętrznych na prowadzoną działalność oraz włączanie się w proces tworzenia prawa.

Relacje Inwestorskie

 • przygotowywanie komunikatów giełdowych;
 • przygotowywanie sprawozdań z działalności spółek i Rad Nadzorczych;
 • pomoc w przygotowywaniu raportów rocznych i kwartalnych;
 • zwoływanie Walnych Zgromadzeń, reprezentacja akcjonariuszy na Walnych Zgromadzeniach;

Prawo Karne

Kancelaria świadczy usługi reprezentowania osób fizycznych i prawnych w toku postępowań karnych, w tym zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego.

Kancelaria udziela także pomocy prawnej z zakresu prawa karnego wykonawczego, w tym:

 • Przygotowywanie wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności.
 • Przygotowywanie wniosków o przerwę w karze;
 • Przygotowywanie wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie;

O MNIE

Adwokat Przemysław Guziejko, ukończył Akademię Leona Koźmińskiego w 2010 roku, następnie w 2014 roku z powodzeniem zdał egzamin zawodowy i uzyskał uprawnienia adwokata. Obecnie prowadzi indywidualną kancelarię, oraz jest wykładowcą na Międzynarodowym Instytucie Marketingu Mobilnego.

Kancelaria Adwokacka Przemysław Guziejko powstała w 2015 roku i jej siedziba znajduje się na warszawskim Żoliborzu, przy ul. Łukasza Gołębiowskiego 4 lokal 2, Kancelaria przyjmuje klientów po ówczesnym telefonicznym bądź mailowym umówieniu.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ

Kancelaria Adwokacka Przemysław Guziejko

Łukasza Gołębiowskiego 4 lokal 2, 01-504 Warszawa

Tel. 503 021 925, e-mail: sekretariat@guziejko.pl